Friday, January 30, 2009

Perubahan dan Peningkatan

Sukacita dimaklumkan bahawa blog ini akan terdapat 2 perubahan seperti berikut

1) Efektif 15hb Feb 2009, blog ini akan ditukarkan namanya dari http://xpanglimabukitgantang86.blogspot.com/ kepada nama yang lebih ringkas iaitu http://xpanglima86.blogspot.com/. Ini adalah untuk memudahkan capaian kepada blog ini.

2) Atas permintaan, satu ruangan GROUP telah diciptakan untuk memberikan lebih kebebasan kepada para pengguna dalam berinteraksi sesama ahli, berkongsi pendapat, photo, artikel dll. Group ini dinamakan http://xpanglima.ning.com/ dan terbuka sepenuhnya kepada semua generasi lepasan Sekolah Panglima Bukit Gantang dulu dan kini. Anggaplah ruangan GROUP ini sebagai satu lagi cabang dalam menyalurkan maklumat sesama kita dan gunakanlah ia dengan penuh kebijaksanaan dan penuh tanggungjawap...

No comments:

Post a Comment